Notices

केन्द्रीय गलैंचा उद्योग संघ नेपालको विशेष साधारण सभा सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूूचना

October 27, 2016

केन्द्रीय गलैंचा उद्योग संघ नेपालको विशेष साधारण सभा सम्वन्धी

      अत्यन्त जरुरी सूूचना

मितिः–२०७५।३।११

यस संघको विशेष साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको जानकारी वारेको पत्र सम्वन्धित सवै सदस्यज्यूूहरुलाई पठाई सकिएकोछ र यस सम्बन्धी सूचना संघको सूचना–पाटीमा मिति २०७५।३।११ गते टाँस गरिएको छ । कारणवश सो पत्र समयमा प्राप्त नभएमा यसै सूूचनालाई आधार मानी देहायका प्रकृयाहरु पुरा गरी बिषेश साधारण सभामा यस संघका बैधानिक आजिवन तथा आ.व. २०७४।०७५ सम्म सदस्यता नविकरण गर्नु भएका साधारण सदस्यज्यूहरुको लागि यो सूूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
१. सभा हुने मिति,समय र स्थानः
(क) मितिः– २०७५।३।२८ गते बिहीवार (तदनुसार July 12,2018 
(ख) समयः– दिनको ठिक १.०० वजे
(ग) स्थानः– होटेल हायात रिजेन्सी ,बौद्ध काठमाण्डौ ।
२. सभामा प्रतिनिधित्वः
विशेष साधारण सभामा भागलिने प्रतिनिधिका लागि भर्नुपर्ने प्रतिनिधि पत्र भरी मिति २०७५।३।२५ गते तदनुसार (July 9,2018 ) सम्ममा संघको सचिवालयमा बुझाइसक्नु पर्नेछ । एक उद्योग, कम्पनी वा फर्मवाट एक जनाले मात्र सभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछ ।
३. परिचय–पत्र
प्रतिनिधि पत्रका आधारमा सचिवालयवाट तयार गरी प्रमाणित गरेको आ–आफ्नो परिचय–पत्र मिति २०७५।३।२६ गते (तदनुसार July 10,2018 ) सम्ममा लिई सक्नु पर्नेछ । विशेष साधारण सभामा भागलिन आ–आफ्नो सदस्यता परिचय पत्र लिई आउनु अनिवार्य हुनेछ ।
४. सदस्यता नविकरण
(आजीवन सदस्यज्यूहरु बाहेकका साधारण सदस्यज्यूहरु ले आ.व. २०७४।७५ को सदस्यता नविकरण नगरी विशेष साधारण सभा तथा कार्यक्रममा भागलिन पाइने छैन ।

अन्य विस्तृत जानकारीका लागि संघको सचिवालयको फोन नं.४४८६८४९ मा सम्पर्क राख्नु होला ।
पुनश्चः विशेष साधारण सभाको प्रयोजनका लागि सार्वजनिक विदाका दिन पनि संघको सचिवालय खुला रहनेछ ।

 

महा–सचिव
केन्द्रीय गलैंचा उद्योग संघ,नेपाल
बौद्ध,काठमाण्डौ
फोन नंः४४८६ ८४९
प्याक्स नंः ४४८६८४९