Notices

केन्द्रीय गलैंचा उद्योग संघ,नेपालको छब्बीसौ वार्षिक साधारण सभा तथा ५४ औं गलैंचा निर्यात वर्ष मनाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूूचना

October 27, 2016

केन्द्रीय गलैंचा उद्योग संघ,नेपालको छब्बीसौ वार्षिक साधारण सभा
तथा ५४ औं गलैंचा निर्यात वर्ष मनाउने सम्वन्धी
अत्यन्त जरुरी सूूचना

यस संघको  छब्बीसौ वार्षिक साधारण सभा तथा ५४औं गलैंचा निर्यात वर्ष निम्न मिति, स्थान र समयमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको जानकारी वारेको पत्र सम्वन्धित सवै सदस्यज्यूूहरुलाई पठाई सकिएकोछ र यस सम्बन्धी सूचना संघको सूचना–पाटीमा मिति २०७३।७।९ गते टाँस गरिएको छ । कारणवश सो पत्र समयमा प्राप्त नभएमा यसै सूूचनालाई आधार मानी देहायका प्रकृयाहरु पुरा गरी साधारण सभा तथा गलैंचा निर्यातवर्ष कार्यक्रममा यस संघका बैधानिक सदस्यहरुको लागि यो सूूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. सभा तथा कार्यक्रम हुने मिति,समय र स्थानः

(क) मितिः– २०७३।८।१९ गते आईतवार (तदनुसार December 4,2016 )
(ख) समयः– दिनको ठिक १.०० वजे
(ग) स्थानः– नेपाली चुल्हो, ( घाङजोङ होटेलको पछाडि) लाजिम्पाट,काठमाण्डौ ।

२. सभामा प्रतिनिधित्वः
सभा तथा कार्यक्रममा भागलिने प्रतिनिधिका लागि भर्नुपर्ने प्रतिनिधि पत्र भरी मिति २०७३।८।१३ गते तदनुसार (November 28,2016 ) सम्ममा संघको सचिवालय मा बुझाइसक्नु पर्नेछ । एक उद्योग, कम्पनी वा फर्मवाट एक जनाले मात्र सभा तथा कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछ ।

३. परिचय–पत्र
प्रतिनिधि पत्रका आधारमा सचिवालयवाट तयार गरी प्रमाणित गरेको आ–आफ्नो परिचय–पत्र मिति २०७३।८।१७ गते (तदनुसार December 2,2016 ) सम्ममा लिई सक्नु पर्नेछ । वार्षिक साधारण सभा तथा कार्यक्रममा भाग लिन आ–आफ्नो सदस्यता परिचय पत्र लिई आउनु अनिवार्य हुनेछ ।

४. सदस्यता नविकरण
आ.व. २०७३।०७४ का लागि मिति २०७३।७।२८ गते (तदनुसार November 13,2016 ) देखि सदस्यता नविकरण तथा नयाँ सदस्यता प्रदान गर्ने कार्य विधान अनुसार साधारण सभा समाप्त नभएसम्म वन्द हुने भएकोले ( आजीवन सदस्यज्यूहरु) बाहेकका सदस्यज्यूहरु ले यस अगावै आ–आफ्नो सदस्यता नविकरण गर्नु पर्नेछ । सदस्यता नलिई वा नविकरण नगरी साधारण सभा तथा कार्यक्रममा भागलिन पाइने छैन ।

अन्य विस्तृत जानकारीका लागि संघको सचिवालयमा सम्पर्क राख्नु होला ।

महा–सचिव
केन्द्रीय गलैंचा उद्योग संघ,नेपाल
बौद्ध,काठमाण्डौ
फोन नंः४४८६ ८४९
प्याक्स नंः ४४८६८४९