Notices

सदस्यता नविकरण सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूूचना

July 24, 2017

केन्द्रीय गलैंचा उद्योग संघ,नेपाल को
सदस्यता नविकरण सम्वन्धी
अत्यन्त जरुरी सूूचना

यस संघमा सदस्यता लिनु भएका आजीवन सदस्यज्यूहरु बाहेकका सम्पुर्ण साधारण सदस्य महानुभावज्यूरुले आ. व. २०७४।७५ को लागि आ– आप्नो सदस्यता समयमा नै नविकरण गर्नु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु । अन्य विस्तृत जानकारीको लागि संघको सचिवालयमा सम्पर्क राख्नुहुन समेत अनुरोधछ ।

निमा लामा
महा सचिव
फोन फ्याक्स नं ४४८६८४९

Email: info@nepalcarpet.org

website:www.nepalcarpet.org